Lørdag eller søndag kr. 5000 for hele dagen

Formidabelt

Utleiepriser for Maud

Maud på hverdager er delt inn i 3 tidsperioder kl. 0800-1200, kl.1200-1500 og resten av dagen. Hver koster kr. 800.

Hvis det ønskes bruk av kjøkken med dekketøy og selv vaske opp på hvedag kr. 600.

Leies det for hele dagen koster det kr. 2000 pluss eventuelt kjøkken kr. 600.

Maud i en weekend lørdag eller søndag koster kr. 5000 inkl. kjøkken og selv vaske opp.

Pålagt vask av gulv, gjøres av rengjøringsbyrå og fakturers med kr. 800

Det er mulig å pynte på fredag etter kl. 1800 for kr. 600.

Hvis man ønsker å rydde søndag morgen kl. 0800 til kl. 1100 koster det kr. 600.

Annen ryddetid kan diskuteres hvis lokalet er ledig.

Eksempel på møblering av Maud