Vollen helselag 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.


Leder for helselaget i Vollen

Gro Ellen Danielsen

Vi er en del av Nasjonalforeningens nettverk av lokallag, som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens i Asker og bidra til et godt miljø her i Vollen.

Bli med
Hjelp deg selv og andre til en friskere og hyggeligere fremtid! Den lille ekstrainnsatsen Du gjør kan være noe av det viktigste i en annens liv.

  • Vil du bidra til at:
    Fler skal få et bedre tilbud i ditt lokalmiljø?
    Barn og unge får gode vaner, med frukt og grønt og fysisk aktivitet?
    Eldre få et rikere liv?
    Folk flest skal bli sprekere og leve sunnere?

Bli støttemedlem
Du gjør oss til en sterkere organisasjon ved at vi blir flere. Vi får større påvirkningskraft i vårt informasjons- og påvirkningsarbeid overfor myndigheter, både lokalt og nasjonalt.